Power PDF is eenvoudig te installeren en aan te passen aan uw zakelijke behoeften. documenten in de lijst na elkaar te converteren.

21 KB – 29 Pages

PAGE – 2 ============
2Inhoudsopgave Inleiding 41. PDF’s maken 5 ŒPDF’s maken in Power PDF 5 ŒEen PDF van meerdere bronbestanden maken in Power PDF 5 ŒEen PDF maken door te slepen vanuit Windows Verkenner of het bureaublad 5 Œ ŒEen PDF maken via het snelmenu in Windows Verkenner 5 Œ Œ Œ ŒEen PDF maken via de Create-assistent 7 ŒEen PDF maken via de URL van een website 72. PDF’s converteren 8 ŒVolledige PDF- of XPS-bestanden in Power PDF converteren met Opslaan als 8 Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ 4. Formulieren 12 Œ Œ Œ Œ Œ 5. Beveiliging met wachtwoorden 14 Œ Œ Œ Œ Œ Œ

PAGE – 4 ============
4Inleiding ontvangt en bevat alle informatie die u nodig heeft om direct aan de slag te gaan. In de handleiding wordt uitgelegd hoe u met veelgebruikte functies van Power PDF Advanced werkt. compatibele PDF-bestanden maken, converteren en samenstellen. Het behoeften. Het programma ondersteunt Windows ® – is een oplossing met ongeëvenaarde prestaties en veel toegevoegde waarde. In

PAGE – 5 ============
51. PDF’s maken PDF’s maken in Power PDF Kies Bestand Openen Bladeren , stel als bestandstype Alle bestanden in en kies een of meer niet-PDF-bestanden waarvan het bestandstype door het programma wordt ondersteund. Elk bestand wordt geconverteerd naar een Een PDF van meerdere bronbestanden maken in Power PDF Home naar de opties in de groep Maken .Klik op Bestanden combineren . Klik op Toevoegen en selecteer de bestanden die u wilt combineren. Klik op de knop Starten met maken van PDF om de PDF te maken. Een PDF maken door te slepen vanuit Windows Verkenner of het bureaublad Sleep een of meer bestanden naar het pictogram van Power PDF. Het programma wordt gestart en er wordt van elk gesleept document één PDF-bestand gemaakt. U kunt de bestanden ook naar een leeg venster in Power PDF slepen. Als u bestanden sleept naar een venster waarin een document is geopend, kunt u Een PDF maken door alle open documenten Home en klik op Alles combineren om alle open documenten te combineren. Het dialoogvenster Bestanden combineren wordt geopend met opties wilt combineren. Klik op de knop Starten met conversie om de PDF te maken. Een PDF maken via het snelmenu in Windows Verkenner Klik met de rechtermuisknop op een ondersteund invoerbestand en kies in het snelmenu de optie PDF maken van bestand . Klik op Bewerken PDF maken van bestand bestanden op het bureaublad.

PAGE – 6 ============
6Een PDF van meerdere bestanden maken via Selecteer de bestanden die u wilt converteren. Klik met de rechtermuisknop op de ŒKies PDF maken van bestand om per invoerbestand één PDF te maken. ŒKies Combineren in één PDF om maar één PDF te maken. ŒKies Bestandspakket maken in één PDF om alle gegenereerde PDF’s in een pakket te bundelen. ŒKies Gelaagd combineren in één PDF om bestanden te combineren in één set PDF-pagina’s. gebruiken. Klik op Bewerken Voor het (gelaagd) combineren van bestanden en het maken van pakketten kunt u ook de Create-assistent gebruiken. Een PDF maken door het bestand af te drukken vanuit het bronprogramma programma waarmee u kunt afdrukken. Kies Bestand Afdrukken en kies de printer Nuance PDF . Klik op Voorkeuren Klik op Afdrukken .5. Opslaan als een naam op voor het gegenereerde PDF-bestand. Een PDF rechtstreeks vanuit het bronprogramma maken Open het tabblad Nuance PDF maken: Klik op Instellingen voor maken om aan te geven welke items u wilt beschikbaar): Ł Ł Ł Ł Ł Schakel de overdracht van metagegevens in en kies andere geavanceerde instellingen.

PAGE – 8 ============
82. PDF’s converteren U kunt PDF- en XPS-bestanden op de volgende manieren converteren naar een groot aantal bewerkbare indelingen. Volledige PDF- of XPS-bestanden in Power PDF converteren met Opslaan als Kies Bestand Opslaan als Bladeren en selecteer het gewenste bestandstype. gewenste map. Klik op Instellingen Klik op Opslaan .Hiermee converteert u alle pagina’s van het PDF-document. Volg de onderstaande instructies als u een paginabereik of een aantal geselecteerde pagina’s wilt converteren. Als er sprake is van pagina’s met alleen beeld of gebieden met tekst, wordt met behulp van OCR (optische tekenherkenning) bewerkbare tekst gegenereerd. Een aantal pagina’s van PDF- of XPS-bestanden Home naar de opties voor Converteren en klik op Andere. Kies in het snelmenu een doelprogramma of bestandstype. Kies het volledige document, de huidige pagina, een paginabereik of geselecteerde pagina’s. documentmanagementsysteem. 5. Klik op Instellingen opgeven. Klik op OK en geef een uitvoerlocatie en bestandsnaam op. Een paginagebied in een PDF converteren naar Klik op Geavanceerde verwerking Exporteren Gebied exporteren .

PAGE – 9 ============
9PDF- of XPS-bestanden converteren via Klik met de rechtermuisknop op één PDF- of XPS-bestand op het bureaublad. Klik in het snelmenu op PDF/XPS converteren . Kies een bestandstype of kies Convert-assistent gebruiken geconverteerd. 5. Het geconverteerde document wordt geopend in het doelprogramma. Sla het bestand op met Opslaan als Opslaan Opslaan als te gebruiken. PDF-/XPS-bestanden converteren met de Convert -assistent Open het PDF- of XPS-bestand in Power PDF en klik op de knop Convert-assistent Geavanceerde verwerking Batch . paginabereik of geselecteerde pagina’s wilt converteren en klik op OK. De Convert-assistent wordt geopend in de volledige weergave. Klik op de knop Openen of gebruik het menu Bestand om meer documenten toe te voegen. 5. Klik op Voorbeeld weergeven om een voorbeeld van de eerste pagina 7. Bestand of de knoppen boven 8. Voorbeeld om meer pagina’s op te geven voor documenten die u heeft toegevoegd. Klik op de knop Modus geselecteerde document. Klik op de knop Uitvoer om het doelprogramma voor het geselecteerde document op te geven. Klik op de knop Selectie converteren om alleen de geselecteerde documenten te converteren, of klik op Alles converteren om alle Elk document kan een eigen conversietype, bestemming en paginabereik hebben. Modus Standard , Spreadsheet , Formulier en Juridisch . Aan Uitvoer Vergeet niet documenten die in het doelprogramma worden weergegeven op Opslaan als .

PAGE – 10 ============
Klik op Bewerken Tekst bewerken . Relevante instellingen voor tekstverwerking staan op het bovenste lint. 5. U kunt ook met Bewerken Alles selecteren alle tekst in het kader selecteren. 7. Klik boven in de vensterbalk op het Handje om de bewerking te voltooien, of klik op de knop Sluiten Tekstindeling . Home Converteren PDF . Als het lettertype dat in het document wordt gebruikt, lettertype gebruikt. illustraties. Klik op Bewerken Object bewerken . 5. Object Functies om verdere Met de functie Object bewerken kunt u ook afbeeldingen importeren. Klik hiervoor op de werkbalk op Afbeelding plaatsen . Tekst toevoegen met de functie Typemachine Kies Bewerken Typemachine .Klik op de locatie waar u tekst wilt toevoegen. Typ of plak de gewenste tekst. Voor de eigenschappen van de tekst (kleur, lettertype, grootte) worden de ingestelde waarden gebruikt.

PAGE – 11 ============
11 optie heeft ingeschakeld via Bestand Opties Spellingcontrole. 5. Klik op de knop Typemachine en dubbelklik in het kader als u de tekst Typemachine- opmaak 7. Kies de gewenste opties en klik op het Handje 8. Als u de standaardinstellingen van Typemachine u op Instellen Instellen als standaard Typemachine-opmaak U kunt de tekst die u heeft toegevoegd, ook later nog bewerken met de functie Typemachine of Tekst bewerken . gebruikt. Ook kunt u het beste met een kopie van het bestand werken. Het is Home Converteren als het bestand delen of pagina’s met alleen beeld bevat. Klik op Bewerken Converteren Converteren naar bewerkbaar document. Converteren om te bevestigen dat u het document bewerkbaar wilt maken. 5. Home 7. Invoegen om pagina-, sectie- en kolomeinden te plaatsen, afbeeldingen in te voegen, koppelingen te maken en symbolen, tabellen en kop- en voetteksten toe te voegen. 8. Beeld om opties in te stellen voor de paginaweergave, markeringsopties in te stellen. Home Sluiten Geavanceerde editor sluiten selectievakje Afronden in en klik op OK. U gaat terug naar de Revisiemodus

21 KB – 29 Pages