Day: January 23, 2023

PUO Gericht Toezicht – De Nederlandsche Bank

toezicht te kunnen houden op uitbestede kernactiviteiten. te houden binnen het toezichtmandaat door de betrokken toezichthouders en. 17 KB – 12 Pages PAGE – 3 ============ ˚InleidingDNB gaat de pensioenuitvoeringsorganisaties…

Commissies van toezicht bij de justitiële inrichtingen

hieronder verkend wat ‘toezicht houden’ eigenlijk is. ://e-overheid.nl/e-overheid-2.0/live/binaries/e-overheid/publicaties/minderlastmeereffect.pdf) 31 KB – 18 Pages PAGE – 3 ============ Kader voor het maatschappelijk toezicht op de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen 31.…